از ماست که بر ماست!

کتاب جامعه‌شناسی خودمانی آقای حسن نراقی با مستزاد مرحوم ملک الشعرای بهار که حدود نود سال پیش سروده شده است به پایان می‌رسد. هم کتاب جالب و تکان دهنده است و هم شعر برغم خواندن کتاب می‌افزاید.

این دود سیه فام که از بام وطن خاست         از ماست که بر ماست
وین شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست      از ماست که بر ماست
جان گر به لب ما رسد، از غیر ننالیم             با کس نسگالیم
از خویش بنالیم که جان سخن اینجاست       از ماست که بر ماست
ما کهنه چناریم که از باد ننالیم                    بر خاک بنالیم
لیکن چه کنیم، آتش ما در شکم ماست        از ماست که بر ماست
اسلام گر امروز چنین زار و ضعیف است         زین قوم شریف است
نه جرم ز عیسی، نه تعدی ز کلیسات          از ماست که بر ماست
گوییم که بیدار شدیم! این چه خیالی‌ست     بیداری ما چیست؟
بیداری طفلی است که محتاج به لالاست     از ماست که بر ماست

.............................................................

53 روز بعد از کشته شدن یکی از جوانان این مرز و بوم در بازداشتگاه:

دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی نیز گفت: یک کمیسیون  11 نفره شامل متخصصین مختلف که جامع‌ترین کمیسیون پزشکی بود تشکیل شد. در این کمیسیون متخصصین داخلی، کلیه، گوارش، روانشناس و سایر تخصص‌ها حضور داشتند و پس از برگزاری یک جلسه 3 ساعته نظریه سابق را تأیید کردند. در این نظریه آمده است با توجه به اینکه مرحوم ستار بهشتی بیماری خاصی نداشته است فوت می‌تواند ناشی از پیامدهای ضربه یا فشار روانی باشد. وی تأکید کرد: رسانه‌ها به این نکته توجه داشته باشند که اعضای کمیسیون قید کرده‌اند که محتمل‌ترین علت مرگ می‌تواند ناشی از ضربات و یا فشار روانی باشد.

خیلی سخت هست فکر کردن به این موضوع که امام زمان پس از ورود به ایران اصلاح امور مسلمین را از کجا آغاز خواهند کرد؟؟ سپاه؟ بسیج؟ صدا و سیما؟ حوزه علمیه؟ قوه قضاییه و بی‌دادگاههای رنگارنگ زیرمجموعه‌اش از انقلاب گرفته تا ویژه روحانیت؟ یا قوه مقننه فرمایشی بی بو و خاصیت که حتی عرضه حمایت و ضیانت از خود را نیز ندارد؟؟ یا قوه مجریه‌ای که ...... اصلا بی خیال!!!

/ 0 نظر / 24 بازدید