عکس سلفی

از دید من عکس سلفی عکسی است که همه در آن حضور داشته باشند و حتی یک نفر هم به عنوان عکاس بیرون از کادر نباشد. چند روز پیش با رفیقم رفته بودیم کوه و اونجا با دوربین عکاسی دو سه تا عکس سلفی از خودمون جلوی یه درخت با برگهای زرد انداختم. فکر کنم اون دو سه تا عکس قشنگترین عکسهای اون مجموعه شد. البته شاید عکاس ابتدا مجبور شود چند تا عکس بیندازد تا یکی از آنها خوب شود و کادربندی درست از آب در بیاید ولی به مرور و با کسب مهارت بعد از مدتی همان عکس اول هم خوب از کار درمی‌آید.

معمولاً در سفرها و برنامه‌های یک و دو روزه 90 درصد عکسهای من از طبیعت است و شاید حدود 10 درصد آنها از خانواده که معمولا در آن 10 درصد خانواده هم خودم حضور ندارم!! تازگیها با عکاسی سلفی تازه دارم خودم را کنار خانواده می‌بینم و کلی هم حال می‌دهد!!

/ 0 نظر / 27 بازدید