یک/ مسلما رفاه حال شهروندان اولویت نخست مدیریت شهری است. حتی اگر در گوشه و کنار تخلفی هم صورت بگیرد، کوچک و بی اهمیت است و بنا بر این است که کسی از آن خبر ندارد. اما تخلفات بزرگ و مداوم چه؟؟ چند هفته است که در خیابان سپهبد فرنی نرسیده به میدان فردوسی، چشم پوشی از تخلف و حاتم بخشی مدیران شهرداری منطقه به سازندگان مجتمع تجاری عظیم باعث شده است که نه تنها چند متر پیاده رو و فضای سبز آن، بلکه حدود 5، 6 متر از خیابان هم در اختیارایشان قرار گیرد و عبور و مرور مردم با مشکلات فراوان روبرو شود!! این یک تخلف ساده نیست که سریعا جمع شود و کسی از آن مطلع نشود! واقعا دوست دارم بدانم توجیه مسئولین منطقه چیست؟؟ یا چه کسی پشت ساخت این مجتمع با تبلیغات فراوان اطراف آن است؟ حتما آشناست!!

دو/ بعد از سالها، مدیران سیمای فخیمه بالاخره چاره مقابله با برنامه های شبکه های رو به ازدیاد ماهواره ای را ایجاد شبکه های تخصصی با برنامه های 24 ساعته دانستند و هرچند ناقص و محدود ولی بالاخره کار را شروع کردند. یکی از این شبکه ها نمایش است که هر روز ساعت 17 فیلمی کارتونی برای بچه ها پخش میکند. ولی از آنجایی که فکر مدیر محترم پخش و عوامل زیردست ایشان همچنان در انجماد به سر میبرد، در موقع اذان با قطع فیلم نه تنها خود اذان را پخش میکنند بلکه نماز مغرب آیت الله مکارم شیرازی را هم پخش میکنند!! البته شاید مدافعان پخش بگویند برای بچه ها از همین الان آشنایی با نماز لازم است، ولی برای من توضیح آن برای پسر 4 ساله ام بسیار دشوار است!!

سه/ پس از سالها که آقایان مردم را بخاطر تجدید پیمان با انقلاب به راهپیمایی 22 بهمن دعوت میکردند و قبل از شروع آن اصرار داشتند که همه اقشار مردم از همه سلیقه ها بخاطر امام و اصل انقلاب در آن شرکت کنند، (هرچند بعد از آن میگفتند حضور مردم بخاطر حمایت از نظام و حکومت بوده است) امسال بالانویس شبکه سوم سیما در شب قبل از راه پیمایی این است: 22 بهمن، سرآغاز حکومت الله، میثاق با خمینی، پیمان با رهبری!! شاید منظورشان از حکومت الله یعنی اینکه منتقدان و مخالفان حکومت فعلی که با خدا درافتاده اند حتما کل 33 سال انقلاب را قبول ندارند و به راه پیمایی نیایند! پیمان با رهبری هم که معلوم است، یعنی هر که ایشان را قبول ندارد وبه ایشان انتقاد دارد، نیاید!! این تفکیک شهروندان و ترسیم مرز دایره ای نظام توسط اعتقاد و عدم اعتقاد (انتقاد) در ایام الله 22 بهمن برای من نو و تازه است و از طرفی دلیلی از دلایل عدم حضور …..

/ 0 نظر / 23 بازدید