سردار سپاه اسلام

گوشه ای از یادداشت آقای غلامعلی رجایی در سوگ حاج احمد سیاف زاده از فرماندهان قدیمی جنگ تحمیلی:

"یاد روزهای خوش جبهه های جنوب بخیر. طلبی از کسی نداشتیم، به امام و مردم بدهکار بودیم و هر لحظه آماده رفتن. اکنون این حس و حالها بسختی بدست می آید.

برخی از ما، خودمان را از دست داده ایم و برای اینکه چند روز دیگر در این دنیا بیشتر و بهتر زندگی کنیم و مال و منالی برای فرزندانمان به ارث بگذاریم که نمی دانیم با آن چه خواهند کرد، راه و رسم آزادگی را که به همه ما نشان می دادیم از یاد برده ایم. بقول مرحوم حاج میرزا اسماعیل دولابی، آن عارف بزرگ و قدر ناشناخته، رفتیم دنیا را بگیریم دنیا ما را گرفت!

ظلم را می بینیم و سکوت می کنیم. خونهایی بناحق بر زمین ریخته می شود، به روی خودمان نمی آوردیم. حرمتهایی شکسته و حقوقهایی نادیده  گرفته می شود مسولیتی را متوجه خود نمی دانیم. ما که اهل کوتاه آمدن نبودیم این همه کوتاه می آئیم. فقط و فقط برای اینکه بمانیم و موقعیتمان را از دست ندهیم."

/ 0 نظر / 21 بازدید